Irgen Xhyra

Krishterimi ne kendveshtrimin tim

Krishterimi ne kendveshtrimin tim

Rritja ne numer e gjithe atyre qe mendojne se shpetimi lind dhe gjendet vetem tek besimi ne zot dhe askund tjeter ben qe te shtohen dhe kerkimet mes te vertetes se Bibles dhe te vertetes. Lart e poshte degjojme shpesh per zbulime te mrekullueshme te cilat, vertetojne faktin se Bibla eshte ne realitet e verteta e cila, na zbriti tek ne nga i Gjithepushtetshmi dhe se realiteti i pergjithshem njerezor eshte ne varesine totale te projekteve te tij. Puna shkon deri aty sa matematikane dhe kriptografe te merren me tekstet dhe te vertetat e fshehura ne germat e shperndara aty ketu ne faqet e Bibles. Te gjithe i qendrojne te patundur faktit se krishterimi na qenkesh nje fe origjinale e cila, lindi pasi Zoti dergoi shume profete dhe ne fund te birin e tij Jehoshua dhe patjeter ardhja e tij ishte e parashikuar nga nje profet tjeter me pare dhe nje sere elementesh te mbinatyrshem i paraprine ardhjes se tij ne toke. Krishti ishte pjese e Trinise se Shenjte Ati, Biri, Shpirti i Shenjte.
Tekstet e historise ne arsimin e mesem shqiptar

Tekstet e historise ne arsimin e mesem shqiptar

Ne shkrimin e meposhtem do te shqyrtoj sipas kendveshtrimit tim disa nga problemet me te dukshme te teksteve te profilizuara ne sistemin tone arsimor. Keshtu do te ndalem ne disa probleme themelore si nga ana shkencore ashtu dhe nga ana e ngarkeses dhe e lehtesive te domosdoshme ne tekstet tona per te futur tek nxenesit nje te mesuar efektiv dhe racional nisur dhe nga dy elemente te rinj qe po dalin dukshem ne arsimin shqiptar: 1. Matura shteterore dhe preferencat e fakulteteve treguan se tashme eshte koha qe te kthejme koken dhe nga shkencat humane, si te vetmet qe mund te formojne realisht qytetarin e ardhshem aktiv dhe jo teknicienin e verber dhe te perqendruar tek rregullat fikse, shpesh pertej cdo dobie qytetare. 2. Pershtatia e nxenesve me ngarkesen e re te Universiteteve sipas Kartes se Bolonjes....
Autori
Arkivimi
Kendi i Reklamave
Kendi i Reklamave